một số hình ảnh quá trình chế tạo chiếu ngựa

Một số hình ảnh nhà xưởng và quy trình xẻ gỗ làm chiếu ngựa, sập gụ trong nhà xưởng!

 

gỗ làm sập gụ (sap gu), phản gỗ to (phan go lim)

cây gỗ làm sập gụ (sap gu), phản gỗ to (phan go to)

cây gỗ để xẻ chiếu ngựa, sập gụ....

 

quy trình xẻ gỗ làm sập gụ (sap gu)

quy trình xẻ gỗ làm sập gụ(sap gu)

quy trình xẻ gỗ làm sập gụ(sap gu)

quy trình xẻ gỗ làm sập gụ(sap gu)

quy trình xẻ gỗ làm sập gụ(sap gu), phản gỗ to(phan go to)

 

các tấm gỗ để làm sập gụ(sap gu) sau khi xẻ

các tấm gỗ sau khi xẻ để làm chiếu ngựa, sập gụ

 

 

Tin tức liên quan